Contributie 2023/2024

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering en worden daarna vermeld op de website. De contributies voor 2023 / 2024  zijn:

 JeugdVISpas
 Jonger dan 14 jaar 
 €    7,10
 VISpas
 Junior14 t/m 17 jaar 
 €  26,25
 VISpas
 Senior18 t/m 64 jaar 
 €  32,00
 VISpas
 65+ 
 €  31,00
 Extra VISpas
 14 t/m 64 jaar
 €  20,00
 Extra VISpas
 65 +
 €  19,00