Ledenadministratie

Regels aangaande de ledenadministratie
Doordat de ledenadministratie van HSV Kennemerland wordt gevoerd door het Servicebureau Ledenadministratie van Sportvisserij Nederland hanteert de vereniging de regeling aangaande administratie- /herinneringskosten en boetebedragen, zoals die door het Servicebureau is vastgesteld. 

Administratiekosten / herinneringskosten 
De vereniging hanteert administratiekosten voor de leden die een acceptgiro krijgen. Deze vervallen op het moment dat je een machtiging tot automatische incasso afgeeft. 
 
Bij niet tijdige betaling wordt de 1e herinnering in de maand februari/maart verstuurd en de contributie wordt verhoogd met herinneringskosten.
 
De 2e herinnering wordt in de maand april/mei verstuurd en de contributie wordt wederom verhoogd met herinneringskosten.
 
De administratiekosten en herinneringskosten worden vastgesteld door Sportvisserij Nederland.

Storneringen
Sportvissers die hun geld laten storneren, nadat ze de VISpas hebben ontvangen, krijgen ook de herinnering(en). 

Als ze deze niet betalen krijgen ze een aparte brief met twee opties:

A. Geld overmaken inclusief boetebedrag (van € 10,- );
B. VISpas retourneren naar Sportvisserij Nederland; 

Bij het uitblijven van een positieve reactie bepaalt de vereniging de sanctionering.