Meldpunt Vissterfte/vis in nood

Vissterfte of vissen in nood? Bel ons calamiteitenteam!

Je hebt vast wel eens meegemaakt of gehoord dat er vissen in nood zijn of dat er sprake is van vissterfte. 
Het is altijd een triest gezicht om dode vissen of vissen in nood te zien.
Weet jij wat je moet doen? Waarschuw het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest Nederland. 

Dit team komt (samen met waterschappen) in actie als er naar lucht happende of dode vissen worden geconstateerd. Zie je vissen in nood? 

Dan kun je tijdens kantooruren met Sportvisserij MidWest Nederland bellen: 0251-31882  

Buiten kantorenuren, alleen bij nood: 06-10709183 

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl.

Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland. 
Buiten kantooruren en in de weekenden kunt je direct bellen met het alarmnummer van het waterschap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 0800-1430.

Wanneer er tijdig gereageerd wordt kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Calamiteitenteam
In droge zomers of juist na hevige regenval kunnen vissen in gevaar raken. 
Als echte vissenliefhebbers redden we deze vissen graag en dat doen we met ons calamiteitenteam.
We hebben vrijwilligers getraind in het herkennen van vissen in nood, de verschillende soorten calamiteiten en hoe te handelen als er iets aan de hand is.

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat. 

Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl. 

Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland. 
Buiten kantooruren en in de weekenden kunt je direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Vrijwilliger worden in het calamiteitenteam?
Om het calamiteitenteam uit te bouwen, is de federatie altijd op zoek naar vrijwilligers die ingezet kunnen worden als zij meldingen van vissterfte of vissen in nood krijgen. 
Jouw hulp kan bestaan uit het overzetten van vissen in nood naar ander water, het ter plekke inschatten van de situatie en dit terugkoppelen, het plaatsen van beluchters, enzovoort.

Wil jij bij jou in de buurt helpen als er zich een calamiteit voordoet? 
Dan horen we graag van je. 
Hoe meer mensen deel uit maken van het team hoe meer vissen we kunnen redden.
Voor meer info kun je contact opnemen met 

Sijmen van de Berg, junior adviseur 
Sportvisserij bij Sportvisserij MidWest Nederland,     sijmenvandenberg@smwn.nl     of     251-745667.