Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Doel

Het doel van de vereniging is:

A.het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
 
B.het beschermen en verbeteren van de visstand; en 

C.het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvissers in het algemeen en van de leden en de jeugdleden van de vereniging in het bijzonder. 

De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken - hetzij zelfstandig - hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende organisaties - door:
 
D.het kopen, huren of op andere wijze, met of zonder lasten, ter beschikking krijgen van vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van overige zaken, die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen; 

E.te streven naar wettelijke regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoor de belangen van de hengelsport worden gewaarborgd en bevorderd; 

F.het in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de hengelsport zoveel mogelijk kansen biedt; 

G.het zo nodig uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport en/of het milieu van belang (kunnen) zijn en overigens het zoveel mogelijk op peil houden van de visstand in het ter beschikking van de (jeugd)leden staande viswater; 

H.alle overige wettige middelen welke de doelstellingen van de vereniging kunnen bevorderen.