Vliegvissen


                                              

Onze vliegvisclub bestaat momenteel uit 14 leden. 

We komen 1 x per veertien dagen op maandagavond bij elkaar om te praten over onze hobby of het uitvoeren van activiteiten die daarmee te maken hebben. 

Daarnaast onderhouden we ook digitaal contact om elkaar te informeren.

We onderscheiden een binnen- en buitenseizoen. Van mei t/m augustus wordt er een “competitie” gehouden. We spreken volgens een van te voren vastgesteld schema af om ergens (in de buurt), met degenen die dat willen, te gaan vissen. 

We verzamelen om 19.00 uur, meestal op de parkeerplaats bij restaurant “Spijkers”(voorheen “De Buurvrouw”) te Heemskerk. 

Eén van de leden houdt de stand van het aantal gevangen vissen bij, maar het gaat ons meer om het groepsgebeuren.

Vanaf september tot en met april komen we vanaf 20.00 uur tot maximaal 22.30 uur bij elkaar in het clubgebouw van “Elza Boules” aan de Laan van Meerestein 1 te Beverwijk, waar we kunnen werken aan een belangrijk onderdeel van onze liefhebberij namelijk het binden van allerlei “vangende” vliegen. 

Er valt altijd wat te praten over onze liefhebberij. We maken plannen om ergens te gaan vissen. 

Wanneer daar een specifieke vlieg voor nodig is, gaan we die met elkaar proberen te maken. 

Een enkele keer wordt er een deskundige ingehuurd om een bepaalde techniek of een speciaal bindpatroon beter onder de knie te krijgen.

De gastvrouw van Elza Boules weet ons telkens weer te verassen met een hartig hapje bij de door ons bestelde “vloeibare versnaperingen”…

Voor het momenteel lopende bindseizoen staan/stonden de volgende zaken op het programma:
In september een trip naar de Waal.
In oktober gaan we naar het IJsselmeer om te vissen bij Wervershoof/Andijk. 

In de daarop volgende maanden wordt er regelmatig gesnoekt. 

We kunnen nog afspreken wanneer we met een groepje liefhebbers achter de forel aan gaan in Duitsland, Denemarken, Noorwegen of in een Nederlandse “put” (forellenvijver).

Onze vliegvisclub kent een soort “sociëteitsstructuur”, dat betekent dat iedereen even belangrijk is en zijn of haar aandeel gevraagd kan worden in het gehele “vliegvisgebeuren” binnen onze club.

Als je meer willen weten over het vliegvissen of onze vliegvisclub neem dan contact op met:

Jerry de Jong              06-36569481      jerryrdejong@casema.nl
Jan Langelaar             06-41479991      jd.langelaar@quicknet.nl
Liesbeth Vogelzang    06-28723605      liesbethvogelzang@gmail.com