Overig water Beverwijk

Vijver langs de Plesmanweg bij De Dalen en Smirnoffstraat
Meander in park Overbos / Foreestpad
Water ten noordoosten van het Egmond van Meeresteynpad voor zover in de gemeente Beverwijk
Water langs de Koolhovenstraat
Vijvers ten noordwesten van de Merwedestraat gelegen aan de Lekstraat, Geulstraat en Eemstraat
Wateren rond de Spoorsingel ten zuidwesten van de Sint Aagtendijk
Wateren rond de Spoorsingel ten noordoosten van de Sint Aagtendijk
Aagtenpark
Haven De Pijp
Deel Zijkanaal A langs de Ringvaart
Zijkanaal A oostzijde tot haven De Pijp
Molentocht en Noordertocht
Water in Park Scheybeeck
Zandgat ten noorden van de Zeestraat bij park Nieuw Westerhout
Vijvers aan de Warande ter hoogte van de Rozenlaan
Wateren in de wijk Binnenduin
Vijver in natuurpark De Duinen gelegen tussen de volkstuinen aan de Kaagweg en de Binnenduinrandweg N197 (Binnenduinrandvijver)
Wateren ten zuiden van de Plesmanlaan bij het Pad van 16 april 1994, het Jacob Knegjespad en de Lunetten
Wateren ten Noorden van de Plesmanweg ter hoogte van de wijk Westertuinen
Twee wateren aan weerzijden van de Zeestraat ten zuiden van de sportvelden van SV Wijk aan Zee