VISpas opzeggen

Opzeggen lidmaatschap / overlijden doorgeven 
Via www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je je lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen. 

De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.

Opzeggen voor 1 oktober 
De VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren. 

De datum van versturen van onderstaand formulier is hierbij van toepassing. Zeg je daarna pas op, dan

Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en dient de contributie te worden betaald en wordt in de periode eind oktober tot begin november weer het geld voor het nieuwe kalenderjaar afgeboekt of ontvang je een schriftelijk betaalverzoek.

Opzeggingen na de eerste factuur worden geaccepteerd, ondanks de opzeggingstermijn van 1 oktober. 

Opzeggingen na een verzonden herinnering worden alleen geaccepteerd bij ziekte, emigratie, sterfgevallen en schuldsanering.

Vispassen die verstuurd zijn, maar door ziekte/overlijden of een dubbele VISpas niet gebruikt zijn, kunnen tot eind maart geretourneerd worden.

Opzeggen werkt als volgt:
•Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
•Registreer je eenmalig of login
•Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
•Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen.
•Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'.

Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per mail en wordt de opzegging in behandeling genomen. 

In sommige gevallen wordt dit (via Sportvisserij Nederland) door de betreffende vereniging zelf verwerkt en kan dat wat langer duren.